RESIDENCE December 2014 - Artikel Fiere Familiebedrijven - Interview 3 vragen aan Joyce Veul van Het Tafelbureau